Θεριστική μηχανή TechAgroLux Bezryadkovaya zhatka dlya uborki podsolnuha SunFloro NEW

θεριστική μηχανή TechAgroLux Bezryadkovaya zhatka dlya uborki podsolnuha SunFloro NEW
Φωτογραφια: θεριστική μηχανή TechAgroLux Bezryadkovaya zhatka dlya uborki podsolnuha SunFloro NEW
1/18
Σύγκριση Προσθέστε στα αγαπημένα PDF
6.313 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
≈ 7.764 $
Μάρκα TechAgroLux
Μοντέλο Безрядковая жатка для уборки подсолнуха SunFloro NEW
Τύπος θεριστική μηχανή
Έτος παραγωγής 2015
Τοποθεσία Ουκρανία Berdyansk
Ημερομηνία καταχώρησης Φεβ 08, 2018
ID της Autoline ZZ5422
Κατάσταση
Κατάσταση μεταχειρισμένες
Πρόσθετες πληροφορίες: ρωσικά ουκρανικά
Жатка для уборки подсолнечника «Sunfloro New» - это аналог итальянской жатки «Zaffrani», адаптированный для уборки в климатических условиях стран СНГ. Имеющийся ряд конструкционных особенностей, позволяет жатке работать намного производительнее и качественней, с меньшими потерями. Без рядковый способ уборки позволяет работать на полях с разным способом высева и маневрировать без потерь, экономя топливо. Жатка «Sunfloro New» позволяет убирать подсолнечник в кратчайшие сроки с минимальными потерями, тем самым снижая зависимость сельхозпроизводителя от погодных условий и получать урожай более высокого качества. Идеально подходит для уборки как для высокорослого, так и низкорослого подсолнечника, а также для уборки подсолнечника в полеглом состоянии.

Отметим следующие особенности жатки:
• Расстояние по осям лифтеров составляет всего 23 см, что позволяет собирать урожай подсолнечника, выполненный сплошным высевом, а также междурядьями 45…70см. Конструкция лифтеров, позволяет обеспечивать захват и направление для среза, и обмолота очень прочных стеблей подсолнечника независимо от направления движения комбайна, как вдоль рядка, так и в поперечном к нему направлении.

• Форма носков лифтеров позволяет аккуратно разделять стебли подсолнечника независимо от направления движения комбайна. Захват шляпки подсолнечника гарантирован в любом положении стебля и не зависит от направления посева. Конструкция боковин жатки и их щитков максимально исключает приминание стеблей подсолнечника.

• Жатка обеспечивает срез подсолнечника непосредственно под корзинкой за счет определенного положения защитного кожуха мотовила по отношению к плоскости среза подсолнечника. Защитный кожух имеет возможность регулировки по высоте и выносу, что всегда гарантирует необходимые зазоры между лифтерами, мотовилом и шнеком, которые тоже регулируются в зависимости от состояния подсолнечника. Подсолнечник разделяется лифтерами, наклоняется защитным кожухом на определенный угол и

захватывается мотовилом, которое затягивает подсолнечник в зону резания, срезая его под корзинкой и бросая под шнек. Шнек подает корзинки подсолнечника в центр жатки и далее в наклонную камеру комбайна. Листья и стебли остаются на земле, благодаря чему в бункере засоренность семян незначительная, менее 1,2%, что обеспечивает высокое качество подсолнечника и равномерную работу молотилки комбайна.

• Для среза подсолнечника применяется планетарный привод режущего аппарата, который обеспечивает высокую скорость среза - до 950 двойных ходов ножа в минуту и увеличивает рабочую скорость комбайна, чем обеспечивает высокую производительность.

• Подающий шнек защищен фрикционной защитной муфтой, которая ограничивает подачу крутящего момента на шнек, в случае попадания камней или других посторонних предметов в зону шнека.

• Жатка позволяет убирать любые сорта подсолнечника и в любом его состоянии.

• Подсоединение жатки не требует гидравлических или электрических подключений, а только механические. Эта особенность делает жатки «Sunfloro New» универсальными для всех типов зерноуборочных комбайнов. Меняется только рамка навески. Компания ООО «ПКП «ТехАгроЛюкс», разработала рамки навески для всех престижных марок и моделей зерноуборочных комбайнов, присутствующих на рынке.
Жатка проста в конструкции, неприхотлива в эксплуатации, экономична в обслуживании, навешивается на все типы комбайнов.

Технические характеристики:

Наименование:
Sunfloro New – 6,1 (для комбайнов мощностью 150-250 л.с.)
Sunfloro New – 7,4 (для комбайнов мощностью 250-350 л.с.)
Sunfloro New – 9,2 (для комбайнов мощностью 350-450 л.с.)

Ширина захвата (м.)
6,1
7,4
9,2

Ширина лифтера (мм.)
176

Длина лифтера (мм.)
1390

Зазор между лифтерами (мм.)
47

Расстояние по осям лифтеров (мм.)
229

Число двойных ходов режущего аппарата (в мин.)
850…950

Диаметр спирали шнека (мм)
540

Шаг между витками спирали шнека (мм.)
520

Диаметр трубы шнека (мм.)
330

Число оборотов шнека (в мин.)
170…190

Масса жатки без рамки навески (кг.)
6,1 м - 1760
7,4 м - 2120
9,2 м - 2500

Длина, ширина, высота (мм.)
6,1 м - 6300х2340х1100
7,4 м - 7700х2340х1100
9,2 м - 9500x2340x1100

Отличия жатки «Sunfloro New» от жатки Zaffrani и других ее аналагов:

1. Жатка «Sunfloro New» (Санфлоро Нью), является коренной модернизацией жатки Zaffrani целью которой было:

-привязать жатку к украинским реалиям земледелия;

-повысить надежность;

-улучшить потребительские свойства;

-снизить массу;

-расширить универсальность применения;

-обеспечить удобство при обслуживании;

-снизить эксплуатационные затраты.

2. Эти показатели достигнуты за счет изменения кинематической схемы привода рабочих органов и ряда конструкционных изменений жатки в целом, а именно:

а) рама жатки усилена за счет применения несущих каркасных труб большего сечения. Самое нагруженное место в жатке центральное выгрузное окно усилено за счет более рационального использования уголка, применяемого ранее как накладка. Теперь, изменив его расположение, он создает профиль трубы, что значительно жестче накладки.

б) новая кинематическая схема привода рабочих органов жатки значительно повышает ее ресурс, удобство в обслуживании. Изменения заключаются в переносе привода мотовила, располагаемого ранее в правой боковине жатки, а также плиты главного цепного контура в левую боковину. Эти изменения обеспечивают следующее:

- увеличение ресурса карданной передачи за счет уменьшения угла сламывания ее шарниров;

-ведомый вал главного цепного контура вращает только шкив привода МПН (планетарный привод), ранее он еще обеспечивал привод шнека и мотовила. Теперь привод шнека и мотовила обеспечивает мощная ступица блока звездочек. Эти изменения значительно снизили момент скручивания вала и гарантируют долговечную работу всему узлу;

-т.к. привод мотовила перенесен в левую боковину и передается через блок звездочек установленный на цапфе шнека, то скручивающий и изгибающий моменты, действующие на цапфу, сведены до минимума. Цепные контуры привода шнека и привода мотовила расположены с противоположных сторон и изгибающие моменты, действующие на цапфу, максимально взаимо исключают друг друга. Цапфа шнека передает вращение только на шнек, а не на шнек и мотовило, как ранее. Это значительно снизило изгибающий момент. Данные изменения увеличили ресурс не только механическим передачам , но и ресурс самого шнека. Ранее шнек приводил в движение через себя еще и мотовило, что создавало огромный скручивающий момент, который сейчас исключен;

- скорость резания увеличена на 5%, что повышает производительность жатки.

в) ряд конструктивных изменений улучшили протекание технологического процесса уборки и снизили потери до минимума, а именно:

- исключен момент захватывания, вымолачивания и выбрасывания семян и собственно шляпок подсолнечника мотовилом обратно на стеблеподъемники за счет понижения порога перед шнеком , что образует своего рода ловушку для срезанного продукта;

- новая конструкция и способ крепления кожуха мотовила и защитной сетки шнека не только полностью исключают потери, но и за счет больших диапазонов регулировок дали возможность убирать подсолнечник любых сортов при любой урожайности.

г) улучшены потребительские свойства жатки позволяющие:

- транспортировать жатку на тележке не повредив защитную сетку шнека удерживающими ремнями. Обзор шнека во время работы улучшен за счет понижения защитной сетки;

- новая конструкция крепления стеблеподъемников позволяет демонтировать их при регулировке зазоров в режущем аппарате одному механизатору, а не двум как ранее;

- новая конструкция кронштейнов крепления на боковинах жатки шнека и мотовила позволяет быстро и точно отрегулировать их положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях под любую урожайность подсолнечника и размер его шляпок;

- новая конструкция крепления механизмов привода рабочих органов жатки позволяет быстро их демонтировать для текущего ремонта;

- жатка легче своих аналогов, а значит комбайн менее нагружен и расходует меньше топлива;

- отпала необходимость ежедневно при техническом обслуживании жатки снимать щиток главной цепной передачи прикручивавшегося десятью болтами для оценки состояния цепного контура;

- отпала необходимость открывать щитки на обеих боковинах для проведения ежедневного технического обслуживания жатки. Теперь достаточно открыть только левый щиток, т.к. все объекты регулировок и обслуживания расположены только в левой боковине.
Жатка для уборки подсолнечника «Sunfloro New» - это аналог итальянской жатки «Zaffrani», адаптированный для уборки в климатических условиях стран СНГ. Имеющийся ряд конструкционных особенностей, позволяет жатке работать намного производительнее и качественней, с меньшими потерями. Без рядковый способ уборки позволяет работать на полях с разным способом высева и маневрировать без потерь, экономя топливо. Жатка «Sunfloro New» позволяет убирать подсолнечник в кратчайшие сроки с минимальными потерями, тем самым снижая зависимость сельхозпроизводителя от погодных условий и получать урожай более высокого качества. Идеально подходит для уборки как для высокорослого, так и низкорослого подсолнечника, а также для уборки подсолнечника в полеглом состоянии.

Отметим следующие особенности жатки:
• Расстояние по осям лифтеров составляет всего 23 см, что позволяет собирать урожай подсолнечника, выполненный сплошным высевом, а также междурядьями 45…70см. Конструкция лифтеров, позволяет обеспечивать захват и направление для среза, и обмолота очень прочных стеблей подсолнечника независимо от направления движения комбайна, как вдоль рядка, так и в поперечном к нему направлении.

• Форма носков лифтеров позволяет аккуратно разделять стебли подсолнечника независимо от направления движения комбайна. Захват шляпки подсолнечника гарантирован в любом положении стебля и не зависит от направления посева. Конструкция боковин жатки и их щитков максимально исключает приминание стеблей подсолнечника.

• Жатка обеспечивает срез подсолнечника непосредственно под корзинкой за счет определенного положения защитного кожуха мотовила по отношению к плоскости среза подсолнечника. Защитный кожух имеет возможность регулировки по высоте и выносу, что всегда гарантирует необходимые зазоры между лифтерами, мотовилом и шнеком, которые тоже регулируются в зависимости от состояния подсолнечника. Подсолнечник разделяется лифтерами, наклоняется защитным кожухом на определенный угол и

захватывается мотовилом, которое затягивает подсолнечник в зону резания, срезая его под корзинкой и бросая под шнек. Шнек подает корзинки подсолнечника в центр жатки и далее в наклонную камеру комбайна. Листья и стебли остаются на земле, благодаря чему в бункере засоренность семян незначительная, менее 1,2%, что обеспечивает высокое качество подсолнечника и равномерную работу молотилки комбайна.

• Для среза подсолнечника применяется планетарный привод режущего аппарата, который обеспечивает высокую скорость среза - до 950 двойных ходов ножа в минуту и увеличивает рабочую скорость комбайна, чем обеспечивает высокую производительность.

• Подающий шнек защищен фрикционной защитной муфтой, которая ограничивает подачу крутящего момента на шнек, в случае попадания камней или других посторонних предметов в зону шнека.

• Жатка позволяет убирать любые сорта подсолнечника и в любом его состоянии.

• Подсоединение жатки не требует гидравлических или электрических подключений, а только механические. Эта особенность делает жатки «Sunfloro New» универсальными для всех типов зерноуборочных комбайнов. Меняется только рамка навески. Компания ООО «ПКП «ТехАгроЛюкс», разработала рамки навески для всех престижных марок и моделей зерноуборочных комбайнов, присутствующих на рынке.
Жатка проста в конструкции, неприхотлива в эксплуатации, экономична в обслуживании, навешивается на все типы комбайнов.

Технические характеристики:

Наименование:
Sunfloro New – 6,1 (для комбайнов мощностью 150-250 л.с.)
Sunfloro New – 7,4 (для комбайнов мощностью 250-350 л.с.)
Sunfloro New – 9,2 (для комбайнов мощностью 350-450 л.с.)

Ширина захвата (м.)
6,1
7,4
9,2

Ширина лифтера (мм.)
176

Длина лифтера (мм.)
1390

Зазор между лифтерами (мм.)
47

Расстояние по осям лифтеров (мм.)
229

Число двойных ходов режущего аппарата (в мин.)
850…950

Диаметр спирали шнека (мм)
540

Шаг между витками спирали шнека (мм.)
520

Диаметр трубы шнека (мм.)
330

Число оборотов шнека (в мин.)
170…190

Масса жатки без рамки навески (кг.)
6,1 м - 1760
7,4 м - 2120
9,2 м - 2500

Длина, ширина, высота (мм.)
6,1 м - 6300х2340х1100
7,4 м - 7700х2340х1100
9,2 м - 9500x2340x1100

Отличия жатки «Sunfloro New» от жатки Zaffrani и других ее аналагов:

1. Жатка «Sunfloro New» (Санфлоро Нью), является коренной модернизацией жатки Zaffrani целью которой было:

-привязать жатку к украинским реалиям земледелия;

-повысить надежность;

-улучшить потребительские свойства;

-снизить массу;

-расширить универсальность применения;

-обеспечить удобство при обслуживании;

-снизить эксплуатационные затраты.

2. Эти показатели достигнуты за счет изменения кинематической схемы привода рабочих органов и ряда конструкционных изменений жатки в целом, а именно:

а) рама жатки усилена за счет применения несущих каркасных труб большего сечения. Самое нагруженное место в жатке центральное выгрузное окно усилено за счет более рационального использования уголка, применяемого ранее как накладка. Теперь, изменив его расположение, он создает профиль трубы, что значительно жестче накладки.

б) новая кинематическая схема привода рабочих органов жатки значительно повышает ее ресурс, удобство в обслуживании. Изменения заключаются в переносе привода мотовила, располагаемого ранее в правой боковине жатки, а также плиты главного цепного контура в левую боковину. Эти изменения обеспечивают следующее:

- увеличение ресурса карданной передачи за счет уменьшения угла сламывания ее шарниров;

-ведомый вал главного цепного контура вращает только шкив привода МПН (планетарный привод), ранее он еще обеспечивал привод шнека и мотовила. Теперь привод шнека и мотовила обеспечивает мощная ступица блока звездочек. Эти изменения значительно снизили момент скручивания вала и гарантируют долговечную работу всему узлу;

-т.к. привод мотовила перенесен в левую боковину и передается через блок звездочек установленный на цапфе шнека, то скручивающий и изгибающий моменты, действующие на цапфу, сведены до минимума. Цепные контуры привода шнека и привода мотовила расположены с противоположных сторон и изгибающие моменты, действующие на цапфу, максимально взаимо исключают друг друга. Цапфа шнека передает вращение только на шнек, а не на шнек и мотовило, как ранее. Это значительно снизило изгибающий момент. Данные изменения увеличили ресурс не только механическим передачам , но и ресурс самого шнека. Ранее шнек приводил в движение через себя еще и мотовило, что создавало огромный скручивающий момент, который сейчас исключен;

- скорость резания увеличена на 5%, что повышает производительность жатки.

в) ряд конструктивных изменений улучшили протекание технологического процесса уборки и снизили потери до минимума, а именно:

- исключен момент захватывания, вымолачивания и выбрасывания семян и собственно шляпок подсолнечника мотовилом обратно на стеблеподъемники за счет понижения порога перед шнеком , что образует своего рода ловушку для срезанного продукта;

- новая конструкция и способ крепления кожуха мотовила и защитной сетки шнека не только полностью исключают потери, но и за счет больших диапазонов регулировок дали возможность убирать подсолнечник любых сортов при любой урожайности.

г) улучшены потребительские свойства жатки позволяющие:

- транспортировать жатку на тележке не повредив защитную сетку шнека удерживающими ремнями. Обзор шнека во время работы улучшен за счет понижения защитной сетки;

- новая конструкция крепления стеблеподъемников позволяет демонтировать их при регулировке зазоров в режущем аппарате одному механизатору, а не двум как ранее;

- новая конструкция кронштейнов крепления на боковинах жатки шнека и мотовила позволяет быстро и точно отрегулировать их положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях под любую урожайность подсолнечника и размер его шляпок;

- новая конструкция крепления механизмов привода рабочих органов жатки позволяет быстро их демонтировать для текущего ремонта;

- жатка легче своих аналогов, а значит комбайн менее нагружен и расходует меньше топлива;

- отпала необходимость ежедневно при техническом обслуживании жатки снимать щиток главной цепной передачи прикручивавшегося десятью болтами для оценки состояния цепного контура;

- отпала необходимость открывать щитки на обеих боковинах для проведения ежедневного технического обслуживания жатки. Теперь достаточно открыть только левый щиток, т.к. все объекты регулировок и обслуживания расположены только в левой боковине.
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Αποστολή ερωτήματος στον πωλητή