» Εγγραφή
Καταχώρηση μιας ιδιωτικής αγγελίας
Οι όροι ισχύουν για προσωπική δημοσίευση αγγελιών και καλύπτουν τις ακόλουθες υπηρεσίες. Αν καταχωρείτε 1-3 αγγελίες το μήνα.
Καταχώρηση της εταιρίας
Οι όροι ισχύουν για εταιρείες και άτομα που πουλάνε επί μονίμου βάσεως οχήματα και ανταλλακτικά.
Καταχώρηση της αγοράς
Καταχωρήστε την αγγελία για την αγορά οχημάτων και όλοι οι πιθανοί πωλητές θα τη δουν.