σβήστηκε

Ημιρυμουλκούμενη αυτοκινητάμαξα HTM VZTM.

Η αγγελία δεν είναι πια έγκαιρη
404