σβήστηκε

Ημιρυμουλκούμενο ανατροπής KRAKER CF - with VSE steering axles

Η αγγελία δεν είναι πια έγκαιρη
404