Καινούρια ημιρυμουλκούμενη πλατφόρμα με χαμηλό δάπεδο MEGA 4 OSIOWA ROZCIĄGANA

καινούρια ημιρυμουλκούμενη πλατφόρμα με χαμηλό δάπεδο MEGA 4 OSIOWA ROZCIĄGANA
Φωτογραφια: καινούρια ημιρυμουλκούμενη πλατφόρμα με χαμηλό δάπεδο MEGA 4 OSIOWA ROZCIĄGANA
1/5
Σύγκριση Προσθέστε στα αγαπημένα PDF
43.362 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
≈ 47.217 $
Μάρκα MEGA
Μοντέλο 4 OSIOWA ROZCIĄGANA
Τύπος ημιρυμουλκούμενη πλατφόρμα με χαμηλό δάπεδο
Έτος παραγωγής 2016
Τοποθεσία Πολωνία Łódź
Ημερομηνία καταχώρησης πάνω από ένα μήνα
ID της Autoline GD3874
Καρότσα
Εφεδρικός τροχός
Άξονες
Μάρκα SAF
Αριθμός αξόνων 4
Διαστάσεις ελαστικών 235/75 R 17,5
Κατάσταση ελαστικών 100 %
Φρένα τυμπανοειδείς
Φρένα
EBS
Κατάσταση οχήματος
Κατάσταση οχήματος καινούριο
Πρόσθετες πληροφορίες: αγγλικά γερμανικά πολωνικά
LOADER SEMI-TRAILER 4 AXLE EXTENDS THE MEGA BRAND

PRICE: 184 900, - PLN

TECHNICAL PARAMETERS:
--------------------------

1.DIMENSIONS:
- Total length of 13,600 mm
- The length of semi-stretched (stretch jednobelkowy) max. 20.100 mm
- Maximum outer width of 2.550 mm (3.000 mm poszerzeniami)
- The height of the fifth wheel 1,150 mm
- The height of the lower deck of approx. 880 mm
- The length of the lower deck 9,200 mm
- Platform length 4,400 mm front

2. WEIGHT:
- Technical DMC 60.000 kg
- Maximum load on the saddle (technical) 16.000 kg
- Payload technical 48.000 kg

3. CHASSIS:
- The frame is made of high quality steel welded technology.
- Chassis: 4 axles SAF with capacity of technical 11.000 kg each, the third and fourth steering axle, the first - lifted manually.
- Air suspension with ride height constant regardless of the weight of the cargo.
- Valve HS (height adjustment on the pillows).
- Shock absorbers - 2 pcs. Per axle.
- Two pneumatic connection sockets and socket ABS / EBS placed on the front wall.
- Coupling plate with a 2 "king pin JOST.
- Two dual-band support legs JOST.
- Steel wheels with tires 235/75 R 17.5 bezdętkowym GOODYEAR 17 pcs.

4. BODY:
- The floor 45 mm thick, hardwood + trim checker plate.
- The loading platform extended to 3,000 mm.
- Stretching - max. 6,500.
- Fixing cargo platform on the sides and in the middle of the back.
- Aluminium side walls on the balcony with a height of 400 mm.
- Bevel rear accessible under the imposed invasions aluminum.
- Baskets for raids aluminum.

5. BRAKE SYSTEM (drum)
- Two-wire Knorr.
- The parking brake (brake) air.
- EBS KNORR Type: 2S / 2M.
- ABL (the system regulates brake force depending on load weight).

6. ELECTRICAL SYSTEM (ASPOCK):
- 24-volt system compliant with ECE.
- Two connection sockets and socket ABS / EBS placed on the front wall.
- Two white marker lights on the front.
- Side yellow marker lights.
- Two lamps illuminating the license plate.
- Two 7-chamber rear lamps with light reversing, fog, direction indicators and reflective triangles.
- Lamps dimensions on outriggers rubber.

7. STANDARD EQUIPMENT:
- Two wheel chocks with mounting.
- Tool chest on the balcony.
- Water tank with soap dispenser and tap.
- Raids steel balcony.
- Reflective tape 3M.
- The key to the wheels with spring pin.
- Warning triangle.
- Rooster

8. PAINTING:
- Surfaces and steel parts, double shot-blasted and protected against corrosion.
- Painting in the painting chambers wysokogatunkowymi paints.
- Frame in blue - RAL 5005.
Loader Auflieger 4 Achse erweitert die Marke Mega

PREIS: 184 900, - PLN

TECHNISCHE PARAMETER:
--------------------------

1. Abmessungen:
- Gesamtlänge von 13.600 mm
- Die Länge der halb gestreckt (Dehnungs jednobelkowy) max. 20.100 mm
- Maximale Außenbreite von 2.550 mm (3.000 mm poszerzeniami)
- Die Höhe der Sattel 1,150 mm
-. Die Höhe des unteren Deck von ca. 880 mm
- Die Länge des unteren Decks 9200 mm
- Plattformlänge 4.400 mm vorne

2. Gewicht:
- Technische DMC 60,000 kg
- Maximale Belastung auf dem Sattel (technischen) 16,000 kg
- Payload technische 48.000 kg

3. Fahrwerk:
- Der Rahmen ist aus hochwertigem Stahl geschweißt Technologie.
- Fahrgestell: 4 Achsen SAF mit einer Kapazität von technischen 11,000 kg je, die dritte und vierte Lenkachse, die erste - von Hand angehoben.
- Luftfederung mit Niveau konstant, unabhängig von dem Gewicht der Ladung.
- Ventil HS (Höhenverstellung auf dem Kopfkissen).
- Stossdämpfer - 2 Stück pro Achse..
- Zwei pneumatische Anschlussbuchsen und Buchsen ABS / EBS an der Vorderwand platziert.
- Kupplungsplatte mit einem 2 "Königszapfen JOST.
- Zwei Dual-Band-Stützbeine JOST.
- Stahlräder mit Reifen 235/75 17,5 bezdętkowym GOODYEAR 17 Stück R.

4. Körper:
- Der Boden 45 mm dick, Hartholz + Riffelblech trimmen.
- Die Ladefläche bis 3.000 mm erweitert.
- Stretching - max. 6.500.
- Befestigung Frachtplattform an den Seiten und in der Mitte des Rückens.
- Aluminium Seitenwände auf dem Balkon mit einer Höhe von 400 mm.
- Bevel hinten zugänglich unter der auferlegten Invasionen Aluminium.
- Körbe für Aluminium Angriffe.

5. Bremssystem (Trommel)
- Zwei-Draht-Knorr.
- Die Feststellbremse (Bremse) Luft.
- EBS KNORR Typ: 2S / 2M.
- ABL (das System regelt Bremskraft je nach Lastgewicht).

6. elektrisches System (Aspöck):
- 24-Volt-System kompatibel mit ECE.
- Zwei Anschlussbuchsen und Buchsen ABS / EBS platziert an der Stirnwand.
- Zwei weiße Markierungsleuchten auf der Vorderseite.
- Seiten gelben Markierungsleuchten.
- Zwei Lampen das Nummernschild zu beleuchten.
- Zwei 7-Kammer Heckleuchten mit Rückfahrlicht, Nebel, Blinker und reflektierende Dreiecke.
- Lampen Abmessungen auf Auslegern Gummi.

7. Standardausrüstung:
- Zwei Unterlegkeile mit Halterung.
- Werkzeugkasten auf dem Balkon.
- Wassertank mit Seifenspender und Wasserhahn.
- Raids Stahl Balkon.
- Reflexfolie von 3M.
- Der Schlüssel zu den Rädern mit Federstift.
- Warndreieck.
- Hahn

8. Malerei:
- Oberflächen und Stahlteile, Doppel kugelgestrahltem und gegen Korrosion geschützt.
- Malerei in der Malerei Kammern wysokogatunkowymi malt.
- Frame in blau - RAL 5005.
NACZEPA NISKOPODWOZIOWA 4 OSIOWA ROZCIĄGANA MARKI MEGA

CENA: 184 900,- PLN

PARAMETRY TECHNICZNE:
--------------------------

1. WYMIARY:
- Długość całkowita 13.600 mm
- Długość naczepy rozciągniętej (rozciąg jednobelkowy) max. 20.100 mm
- Maksymalna szerokość zewnętrzna 2.550 mm (z poszerzeniami 3.000 mm)
- Wysokość siodła ciągnika 1.150 mm
- Wysokość dolnego pokładu ok. 880 mm
- Długość dolnego pokładu 9.200 mm
- Długość platformy przedniej 4.400 mm

2. MASY:
- DMC techniczna 60.000 kg
- Maksymalny nacisk na siodło (techniczny) 16.000 kg
- Ładowność techniczna 48.000 kg

3. PODWOZIE:
- Rama wykonana z wysokogatunkowej stali w technologii spawanej.
- Układ jezdny: 4 osie SAF o nośności technicznej 11.000 kg każda, trzecia i czwarta oś skrętna, pierwsza - podnoszona manualnie.
- Zawieszenie pneumatyczne ze stałą wysokością jazdy niezależnie od ciężaru przewożonego ładunku.
- Zawór HS (regulacja wysokości na poduszkach).
- Amortyzatory – 2 szt. na oś.
- Dwa gniazda przyłączeniowe pneumatyczne oraz gniazdo ABS/EBS umieszczone na ścianie przedniej.
- Płyta sprzęgu z 2" sworzniem królewskim firmy JOST.
- Dwie dwuzakresowe nogi podporowe JOST.
- Felgi stalowe z ogumieniem bezdętkowym 235/75 R 17,5 GOODYEAR 17 szt.

4. NADWOZIE:
- Podłoga grubości 45 mm, drewno twarde + wykończenia z blachy ryflowanej.
- Platforma ładunkowa poszerzana do 3.000 mm.
- Rozciąg - max. 6.500.
- Uchwyty do mocowania ładunków po bokach platformy oraz po środku z tyłu.
- Burty aluminiowe na balkonie o wysokości 400 mm.
- Skos tylny przystosowany pod nakładane najazdy aluminiowe.
- Kosze na najazdy aluminiowe.

5. UKŁAD HAMULCOWY: (bębnowy):
- Dwuprzewodowy firmy Knorr.
- Hamulec parkingowy (postojowy) pneumatyczny.
- EBS KNORR typ: 2S/2M.
- ABL (układ regulujący siłę hamowania zależnie od ciężaru ładunku).

6. UKŁAD ELEKTRYCZNY: (ASPOCK):
- Układ 24-Voltowy zgodny z normami ECE.
- Dwa gniazda przyłączeniowe oraz gniazdo ABS/EBS umieszczone na ścianie przedniej.
- Dwie białe lampy obrysowe z przodu.
- Boczne żółte lampy obrysowe.
- Dwie lampy oświetlające tablicę rejestracyjną.
- Dwie 7-komorowe tylne lampy zespolone ze światłem cofania, przeciwmgielnym, kierunkowskazami oraz trójkątami odblaskowymi.
- Lampy gabarytowe na wysięgnikach gumowych.

7. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- Dwa kliny pod koła wraz z mocowaniami.
- Skrzynia narzędziowa na balkonie.
- Zbiornik na wodę z dozownikiem mydła i kranikiem.
- Najazdy stalowe na balkon.
- Taśma odblaskowa 3M.
- Klucz do kół z przetyczką.
- Trójkąt ostrzegawczy.
- Kogut

8. LAKIEROWANIE:
- Powierzchnie i elementy stalowe dwukrotnie śrutowane i zabezpieczone antykorozyjnie.
- Lakierowanie w komorach lakierniczych wysokogatunkowymi farbami.
- Rama w kolorze niebieskim – RAL 5005.
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Αποστολή ερωτήματος στον πωλητή