» » Καινούρια ημιρυμουλκούμενα φορτηγά μεταφοράς σιτηρώνΚαινούρια ημιρυμουλκούμενα οχήματα μεταφοράς ζώωνΚαινούριοι ημιρυμουλκούμενες αυτοκινητάμαξες » Καινούρια ημιρυμουλκούμενη πλατφόρμα με χαμηλό δάπεδο ATC 4 OSIOWA ROZCIĄGANA, ZAGŁĘBIENIA NA KOŁAΚαινούριες ημιρυμουλκούμενες πλατφόρμες με χαμηλό δάπεδο BROSHUIS 2 seriesΚαινούριες ημιρυμουλκούμενες πλατφόρμες με χαμηλό δάπεδο BROSHUIS 3 seriesΚαινούριες ημιρυμουλκούμενες πλατφόρμες με χαμηλό δάπεδο BROSHUIS 4 seriesΚαινούριες ημιρυμουλκούμενες πλατφόρμες με χαμηλό δάπεδο BROSHUIS E seriesΚαινούριοι GOLDHOFER STZΚαινούριες ημιρυμουλκούμενες πλατφόρμες με χαμηλό δάπεδο KAISER S-seriesΚαινούριοι NOOTEBOOM MCOΚαινούριοι NOOTEBOOM OSDΚαινούριες ημιρυμουλκούμενες πλατφόρμες με χαμηλό δάπεδο OZGUL T-seriesΚαινούριες ημιρυμουλκούμενες πλατφόρμες με χαμηλό δάπεδο ROBUSTE Kaiser

Καινούρια ημιρυμουλκούμενη πλατφόρμα με χαμηλό δάπεδο ATC 4 OSIOWA ROZCIĄGANA, ZAGŁĘBIENIA NA KOŁA

καινούρια ημιρυμουλκούμενη πλατφόρμα με χαμηλό δάπεδο ATC 4 OSIOWA ROZCIĄGANA, ZAGŁĘBIENIA NA KOŁA
Φωτογραφια: καινούρια ημιρυμουλκούμενη πλατφόρμα με χαμηλό δάπεδο ATC 4 OSIOWA ROZCIĄGANA, ZAGŁĘBIENIA NA KOŁA
1/12
Σύγκριση Προσθέστε στα αγαπημένα PDF
Τιμή:
διαπραγματεύσιμη
Τύπος ημιρυμουλκούμενη πλατφόρμα με χαμηλό δάπεδο
Έτος παραγωγής 2015
Χωρητικότητα φορτίου 46500 κιλά
Καθαρό βάρος 11500 κιλά
Μεικτό βάρος 58000 κιλά
Τοποθεσία Πολωνία Łódź
Ημερομηνία καταχώρησης πάνω από ένα μήνα
ID της Autoline GJ2672
Περιγραφή
Συνολικές διαστάσεις 13.7 μ × 2.55 μ × 0.46 μ
Καρότσα
Εργαλειοθήκη
Άξονες
Μάρκα SAF
Αριθμός αξόνων 4
Διαστάσεις ελαστικών 235/75 R17,5
Κατάσταση ελαστικών 100 %
Φρένα τυμπανοειδείς
Φρένα
ABS
EBS
Κατάσταση οχήματος
Κατάσταση οχήματος καινούριο
Πρόσθετες πληροφορίες: αγγλικά γερμανικά πολωνικά
SEMI-TRAILER LOADER 4 AXLE, EXTENDED, DELVES ON WHEELS

PRICE: NEGOTIATED

TECHNICAL PARAMETERS:
----------------------------

1. DIMENSIONS:
- Total length approx. 13.700 mm
- Total length of the stretched approx. 19.700 mm
- Length 6,000 mm stretch
- The maximum external width of the widening of approx. 3,000 mm
- External width without expanding 2.550 mm
- The height of the fifth wheel 1,150 mm
- The height of the upper platform 850 mm
- The height of the side understatement of approx. 460 mm

2. WEIGHT:
- Weight of the vehicle in running approx. 11.500 kg
- The permissible total weight of technical vehicle 58.000 kg
- Permissible payload technical 46.500 kg
- Maximum load on the saddle 18.000 kg

3. CHASSIS:
- The frame is made of high quality steel.
- Chassis: 4 axles SAF with capacity of technical 11.000 kg each.
- The last 2 axles.
- Coupling plate with a 2 "king pin JOST.
- Edge of widening galvanized.
- Two dual-band support legs JOST with a capacity of 12 tons each.
- Tubeless Tires 235/75 R 17.5 - 16 pieces with steel rims.

4. BODY:
- The floor 45 mm thick, hard wood.
- Fixing cargo - 20 pcs.
- Raids on the balcony.
- Recesses for the wheel.
- Galvanized steel construction fill cavities.
- Front as a tool kit.
- Optional extra charge: two-piece hydraulic platforms ramps with adjustable lowered and extended (225 mm per page), tapered (110 mm on each side) with a width of 800 mm each - powered pump unit using electro-Power-Pack.

5. BRAKE SYSTEM (drum)
- Two-wire.
- The parking brake (brake) air.
- EBS Type: 2S / 2M.
- (ALB system regulates brake force depending on load weight).

6. SUSPENSION:
- Pneumatic drive with constant height irrespective of the load weight.
- Two pneumatic connection sockets and socket ABS / EBS.
- Valve HS (height adjustment on the pillows).
- Shock absorbers - 2 pieces per axle.

7. ELECTRICAL SYSTEM (ASPOCK):
- 24-volt system (complies with ECE).

8. EQUIPMENT
- Two wheel chocks with fixing.
- Tool box with keys.
- Water tank.
- The wheel arches with checker plate.
- Tool box on the balcony.
- NAJAZDY ALUMINIUM - OPTIONAL CHARGE.
  
9. PAINTING:
- Steel surfaces sandblasted and protected against corrosion.
- Painting in one color, wysokogatunkowymi acrylic paints.
- The sides on the balcony anodized with a height of 400 mm.
Loader Auflieger 4 Achse, erweitert, vertieft sich auf Rädern

Preis: Nach Absprache

TECHNISCHE PARAMETER:
----------------------------

1. Abmessungen:
- Gesamtlänge ca. 13.700 mm.
- Gesamtlänge des gestreckten ca. 19.700 mm.
- Länge 6000 mm Strecke
-. Die maximale Außenbreite der Verbreiterung von ca. 3000 mm
- Außenbreite ohne Ausbau 2,550 mm
- Die Höhe der Sattel 1,150 mm
- Die Höhe der oberen Plattform 850 mm
-. Die Höhe der Seiten Untertreibung von ca. 460 mm

2. Gewicht:
-. Das Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem ca. 11.500 kg
- Das zulässige Gesamtgewicht von technischen Fahrzeug 58.000 kg
- Zulässige Nutzlast technische 46.500 kg
- Maximale Belastung der Sattel 18,000 kg

3. Fahrwerk:
- Der Rahmen ist aus hochwertigem Stahl gefertigt.
- Fahrgestell: 4 Achsen SAF mit einer Kapazität von technischen 11,000 kg pro Person.
- Die letzten 2 Achsen.
- Kupplungsplatte mit einem 2 "Königszapfen JOST.
- Edge of Verbreiterung verzinkt.
- Zwei Dual-Band-Stützbeine JOST mit einer Kapazität von 12 Tonnen pro Person.
- Schlauchlose Reifen 235/75 R 17,5 bis 16 Stücke mit Stahlfelgen.

4. Körper:
- Der Boden 45 mm dick, Hartholz.
- Befestigung Fracht - 20 Stück.
- Raids auf dem Balkon.
- Aussparungen für das Rad.
- Verzinkte Stahlkonstruktion füllen Hohlräume.
- Front als Werkzeugsatz.
- Optional gegen Aufpreis: zweiteilige Hebebühnen Rampen mit einstellbarer abgesenkt und erweitert (225 mm pro Seite), konisch (110 mm auf jeder Seite) mit einer Breite von 800 mm je - betriebene Pumpeneinheit elektro-Power-Pack mit.

5. Bremssystem (Trommel)
- Zwei-Draht.
- Die Feststellbremse (Bremse) Luft.
- EBS Typ: 2S / 2M.
- (ALB-System regelt Bremskraft je nach Lastgewicht).

6. Federung:
- Pneumatikantrieb mit konstanter Höhe, unabhängig von der Lastgewicht.
- Zwei pneumatische Anschlussbuchsen und Buchsen ABS / EBS.
- Ventil HS (Höhenverstellung auf dem Kopfkissen).
- Stossdämpfer - 2 Stück pro Achse.

7. Elektrisches System (Aspöck):
- 24-Volt-System (entspricht ECE).

8. Ausrüstung:
- Zwei Unterlegkeile mit Befestigung.
- Werkzeugkasten mit Schlüsseln.
- Wassertank.
- Die Radhäuser mit Riffelblech.
- Werkzeugkasten auf dem Balkon.
- NAJAZDY ALUMINIUM - SONDER CHARGE.
  
9. Malerei:
- Stahloberflächen gestrahlt und gegen Korrosion geschützt.
- Malerei in einer Farbe, wysokogatunkowymi Acrylfarben.
- Die Seiten auf dem Balkon mit einer Höhe von 400 mm anodisiert.
NACZEPA NISKOPODWOZIOWA 4 OSIOWA, ROZCIĄGANA, ZAGŁĘBIANA NA KOŁA

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE:
----------------------------

1. WYMIARY:
- Długość całkowita ok. 13.700 mm
- Długość całkowita po rozciągnięciu ok. 19.700 mm
- Długość rozciągu 6.000 mm
- Maksymalna szerokość zewnętrzna z poszerzeniem ok. 3.000 mm
- Szerokość zewnętrzna bez poszerzenia 2.550 mm
- Wysokość siodła ciągnika 1.150 mm
- Wysokość górnej platformy 850 mm
- Wysokość bocznego zaniżenia ok. 460 mm

2. MASY:
- Ciężar własny pojazdu gotowego do jazdy ok. 11.500 kg
- Dopuszczalny całkowity ciężar techniczny pojazdu 58.000 kg
- Dopuszczalny ładowność techniczna 46.500 kg
- Maksymalny nacisk na siodło 18.000 kg

3. PODWOZIE:
- Rama wykonana z wysokogatunkowej stali.
- Układ jezdny: 4 osie marki SAF o nośności technicznej 11.000 kg każda.
- 2 ostatnie osie skrętne.
- Płyta sprzęgu z 2" sworzniem królewskim firmy JOST.
- Obrzeże z poszerzeniem ocynkowanym.
- Dwie dwuzakresowe nogi podporowe JOST o nośności 12 ton każda.
- Ogumienie bezdętkowe 235/75 R 17,5 - 16 sztuk wraz z felgami stalowymi.

4. NADWOZIE:
- Podłoga o grubości 45 mm, drewno twarde.
- Uchwyty do mocowania ładunków - 20 szt.
- Najazdy na balkon.
- Zagłębienia na koła.
- Stalowe ocynkowane wypełnienia zagłębień konstrukcyjnych.
- Przód jako skrzynia narzędziowa.
- opcja za dopłatą : hydrauliczne dwuczęściowe podesty najazdowe z możliwością regulacji, opuszczane i poszerzane (225 mm na stronę), zwężane (110 mm na stronę) o szerokości 800 mm każdy - z zasilaniem pompy za pomocą agregatu elektrohydraulicznego Power-Pack.

5. UKŁAD HAMULCOWY (bębnowy):
- Dwuprzewodowy.
- Hamulec parkingowy (postojowy) pneumatyczny.
- EBS typ: 2S/2M.
- ALB (układ regulujący siłę hamowania zależnie od ciężaru ładunku).

6. ZAWIESZENIE:
- Pneumatyczne ze stałą wysokością jazdy niezależnie od ciężaru ładunku.
- Dwa gniazda przyłączeniowe pneumatyczne oraz gniazdo ABS/EBS.
- Zawór HS (regulacja wysokości na poduszkach).
- Amortyzatory - 2 sztuki na oś.

7. UKŁAD ELEKTRYCZNY: (ASPOCK):
- Układ 24-Voltowy (zgodny z normami ECE).

8. WYPOSAŻENIE:
- Dwa kliny pod koła wraz z mocowaniem.
- Skrzynka narzędziowa wraz z kluczykami.
- Zbiornik na wodę.
- Nadkola z blachy ryflowanej.
- Skrzynka narzędziowa na balkonie.
- NAJAZDY ALUMINIOWE – OPCJA ZA DOPŁATĄ.

9. MALOWANIE:
- Powierzchnie stalowe piaskowane i zabezpieczone antykorozyjnie.
- Malowanie w jednym kolorze, wysokogatunkowymi farbami akrylowymi.
- Burty na balkonie anodowane o wysokości 400 mm.
Zamieszczone zdjęcia są zdjęciami przykładowymi.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Αποστολή ερωτήματος στον πωλητή